Regulering

De financiële draagkracht van de groep is integraal aan de geschiedenis van Monex en haar verdere succes in de toekomst.

De status inzake toezicht

Monex Europe Limited is gemachtigd en staat onder toezicht van de Autoritieit van Financieel Gedrag (FCA) krachtens de richtlijn betalingsdiensten (PSD) als geautoriseerde betalingsinstelling – bedrijfsregistratienummer 463951.

Door ons ontvangen gelden voor deviezentransacties vallen buiten het bereik van de beveiliging, aangezien deviezen geen betalingsdienst zijn.

Aangezien Monex Europe Limited geen bank of investeringsbedrijf is, worden de gelden van cliënten niet beschermd door het Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Wat doen we met uw geld

De veiligheidsreguleringen zijn voornamelijk ontwikkeld om de klantengelden die ontvangen zijn ten behoeve van een betalingsdienst apart te houden van de activa en passiva van het bedrijf zelf, zodat er een activapool ontstaat waarbij de vorderingen van de gebruikers van de betalingsdienst voorrang krijgen op andere schuldeisers, mocht het bedrijf failliet gaan.

Het enige dat van beveiligde rekeningen kan worden betaald voordat klanten hun geld terugkrijgen, zijn de kosten van de curator (de persoon die is aangesteld om de sluiting van een failliete onderneming te beheren).

Welke fondsen worden door Monex Europe beschermd?

Als Vergunninghoudende Betalingsinstelling moet Monex Europe Limited alle gelden beschermen die zij van cliënten ontvangt om namens hen betalingstransacties uit te voeren met derden-begunstigden. Fondsen die wij ontvangen voor vreemde valutatransacties vallen buiten het toepassingsgebied van deze vereiste aangezien deviezen geen betalingsdiensten zijn.

Onze systemen houden rekening met alle tegoeden van cliënten, ongeacht bij welke bankinstelling of in welk rechtsgebied de tegoeden worden aangehouden. Wij berekenen en categoriseren dagelijks de relevante tegoeden die bij een erkende kredietinstelling zijn gedeponeerd, op rekeningen die een titel dragen waaruit blijkt dat zij worden gebruikt voor de bescherming van de tegoeden van cliënten.

Indien u specifieke vragen hebt, kunt u contact opnemen met regulatorycompliance@monexeurope.com

Schikking

Monex Europe biedt zijn klanten een veilige handelsomgeving voor het verhandelen van vreemde valuta’s. Onze klanten beschikken over een uiterst veilig systeem voor het wereldwijd doorgeven van betalingsinstructies en andere gevoelige gegevens, terwijl alle uitgaande betalingen en verrichte valutatransacties tot aan de levering kunnen worden getraceerd.

  • Alle betalingen worden afgewikkeld via Barclays Bank PLC in Londen
  • Monex Europe beheert trustrekeningen voor cliënten die voldoen aan de PSD
  • Zakelijk lidmaatschap SWIFT – SFXLGB2L