Gestructureerde Valutaproducten

Ontdek het gamma valutaderivaten dat Monex Europe Markets Limited uitsluitend aan professionele cliënten aanbiedt.

Over Monex Europe Markets Limited

Monex Europe Markets Limited is een beleggingsonderneming waaraan vergunning is verleend door en die onder toezicht staat van de Autoriteit voor Financieel Gedrag. Ons FCA-registratienummer is 596146.

Monex Europe Markets biedt professionele cliënten handel in valutaderivaten aan op basis van advies of execution-only.

 

Valuta-advies

Alleen voor professionele klanten biedt Monex Europe Markets Ltd een selectie gestructureerde producten voor verschillende financiële doelen, waaronder valutablootstelling en hedgingdoeleinden. Wij beschikken over een team van gespecialiseerde handelaren die risicodekkingsoplossingen op maat kunnen structureren die uw commerciële doelstellingen weerspiegelen, zodat u de controle over de valutaposities op uw balans in eigen hand hebt en uw valutarisico kunt afdekken tegen toekomstige schommelingen in de wisselkoersen. Wij faciliteren een reeks producten, waaronder leverbare en niet-leverbare forwards, gereguleerde valutaforwards en -opties. Uw gespecialiseerde handelaar zal u helpen begrijpen welke valutastrategie of welk valutaproduct het het best voldoet aan uw behoeften.

NDF’s

Een non-deliverable forward (NDF) is een type contract waarmee bedrijven de financiële gevolgen van valutaschommelingen kunnen compenseren. Een NDF wordt meestal gebruikt in markten waar de beschikbaarheid van standaard termijncontracten door lokale valutacontroles is beperkt, of waar geen fysieke uitwisseling van valuta is vereist.

Een NDF is een termijncontract dat in contanten wordt afgewikkeld. In plaats van op de valutadatum nominale bedragen om te wisselen, wordt de transactie afgesloten, wat een positieve of negatieve cashflow genereert. De uitwisseling van cashflow staat gewoonlijk lijnrecht tegenover het onderliggende risico van de cliënt. Als de wisselkoers bij het sluiten van het contract slechter is dan de koers van het NDF-contract, ontvangt de cliënt ter compensatie een positieve kasstroom. Als de wisselkoers beter is dan de wisselkoers van het NDF-contract, wordt dit gecompenseerd door de negatieve kasstroom.

De voordelen van een NDF zijn dat zij u in staat stellen een valutarisico op een beperkte valuta af te dekken dat u met traditionele methoden niet zou kunnen afdekken.

FX Opties

Wij kunnen u ook helpen bij het formuleren van een afdekkingsstrategie met oplossing. Een valutaoplossing geeft de koper het recht, maar niet de plicht, om op een specifieke datum in de toekomst van de ene valuta naar de andere te wisselen tegen een vooraf overeengekomen koers (‘strike rate’).

Opties bieden meer flexibiliteit bij het afstemmen van afdekkingsstrategieën op de doelstellingen van het risicobeheer. Zij kunnen worden gebruikt om de margevoorwaarden te verbeteren en verschillende beschermingspercentages te bereiken.

Termijncontracten

Een termijncontract is een op maat gemaakt OTC-contract tussen twee partijen om een actief te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs op een toekomstige datum. Een termijncontract kan worden gebruikt voor afdekking of speculatie, hoewel het door zijn niet-gestandaardiseerde aard bijzonder geschikt is voor afdekking. Dit omvat balansafdekkingen en afdekking van leningen.

Dit soort termijncontracten, waarbij het niet de bedoeling is een betaling voor identificeerbare goederen en diensten of een directe investering te vergemakkelijken, kan alleen door een beleggingsonderneming worden aangeboden.

Word klant

Ontdek meer over ons volledige dienstenaanbod door met een van onze ervaren valutaspecialisten te spreken op +44 (0)203 650 6310